Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom
Zamów bezpłatną książkę
„Niezbędnik rodzica wcześniaka”
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Ile sztuk zamawiasz?*
Sugerujemy zamówienie tylu poradników, ile wcześniaków rodzi się w szpitalu w ciągu kwartału.
Nazwa placówki*
Imię i nazwisko osoby zamawiającej*
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy osoby zamawiającej*
Ulica*
Numer budynku*
Kod pocztowy*
Miasto*
Uwagi
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji celów statutowych, w tym wysyłkę newslettera raz w miesiącu przez Fundację Wcześniak Rodzice-Rodzicom, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa*.
*Pole obowiązkowe
Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia na otrzymanie poradnika jest Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom z siedzibą przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia na podstawie art. 6 pkt 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27.04.2016 r. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@wczesniak.pl lub listownie na adres Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a m. 71, 02-972 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora zgodnie z okresami wskazanymi w informacji o przetwarzaniu danych osobowych.Copyright © 2021 Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom